K. Khasemputtaruengsri

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

อย่างนึงคือ เมื่อเราทำงานใน 3ds MAX หรือ Maya เราสามารถส่ง model หรือแบบ หรือตัวละครที่เราทำ ออกไป MotionBuilder เพื่อทำเป็น project งาน animation ได้ทันที เรียกว่า เชื่อมต่อกันได้เลย

สำหรับ 3ds MAX ให้เข้าไปที MAX > Send to > Send to MotionBuilder

02-workflows-01

และเมื่อไปอยู่ใน MotionBuilder เราก็ยังสามารถจะโยนงานที่ทำใน MotionBuilder กลับมาที่ 3ds MAX หรือ Maya ได้ทันทีเหมือนกัน

พูดง่าย ๆ คือ ระหว่าง 3 อันนี้ คือ 3ds MAX, Maya และ MotionBuilder เราสามารถโยนงานไปมา เรียกว่า ทำตัวไหน แล้วจะต้องไปแต่งต่อในอีกตัวใดตัวนึง ในระหว่าง 3 ตัวนี้ เราก็สามารถ โยนไปได้ทันที ทำเสร็จแล้ว ก็ยังโยนกลับมา ได้อีก

ใน MotionBuilder เข้าไปที่ File > Send to 3ds MAX

02-workflows-02

อีกเรื่องนึง ที่เป็นเรื่องพื้นฐานในการทำงานระหว่าง 3ds MAX, Maya และ MotionBuilder ก็คือไฟล์ format ที่ใช้หลัก ๆ เลยของ MotionBuilder ก็คือไฟล์นามสกุล .fbx

ให้ลองเช็คง่าย ๆ ใน 3ds MAX ให้คลิกที่ Customize > Plug-in Manager…

02-workflows-03

จากนั้น เลื่อนลงมา มองหา FBXMAX ถ้าไม่มี ก็ต้องหา load plug-in ตัวนี้ มาใส่ใน 3ds max ของเรา

ถ้ามีแล้ว ให้สังเกตว่า มัน loaded แล้วหรือยัง?

ถ้า 1) คือ มี plug-in ชื่อ FBXMAX แล้ว และ 2) plug-in ชื่อ FBXMAX ได้ loaded แล้ว

ก็แสดงว่า เราพร้อมจะสร้าง model ของเราใน 3ds Max แล้วส่งออกไป MotionBuilder เพื่อสร้าง animation ได้แล้ว

02-workflows-04

อีกวิธีนึงในการทำงานร่วมกันระหว่าง 3ds MAX กับ MotionBuilder ก็คือการ Export งานของเรา ให้เป็นไฟล์ในรูปแบบของ .fbx

ใน 3ds MAX ให้เลือกที่ MAX > Export > Export

02-workflows-05

จะเห็นว่า มีไฟล์ format ต่าง ๆ มากมาย เลือกให้เป็น Autodesk (*.FBX) เลยครับ ซึ่งอยู่อันดับแรกเลย

02-workflows-06

ใน MotionBuilder เองก็มีการ Export File ให้เป็นรูปแบบของ .fbx ได้ด้วยเหมือนกัน

ใน MotionBuilder ให้ลองคลิก Export File > Motion File Export…

02-workflows-07

จะเห็นว่า เราสามารถ Export กลับออกไปเป็นไฟล์นามสกุล .fbx ได้ด้วยเหมือนกัน

02-workflows-08

mocap tips

Final Project, งานกลุ่ม หนังสั้น 15-20 นาที, 20 คะแนน

powerpoint ตัดต่อ

ใน Premeire Pro CS6 เราสามารถติดตั้ง Mercury Playback Engine โดยใช้ Hardware เข้าช่วยในเรื่องของการ Preview Render ได้เร็วขึ้น 10 เท่าเลยทีเดียว ขั้นตอนการติดตั้ง อยู่ใน Powerpoint นี้แล้ว

powerpoint ตัดต่อ
powerpoint ตัดต่อ
powerpoint ตัดต่อ

ตัวอย่างผลงานการตัดต่อ โดยใช้จังหวะเสียงกระแทกของกีตาร์/กลอง ภาพจะตัดทุกครั้งที่ได้ยินจังหวะเสียงกระแทกของกีตาร์/กลอง ระยะห่างเท่า ๆ กัน คือประมาณ 1 วินาที แล้วตัด พยายามให้จังหวะภาพตัดตรงเสียงกระแทกดังตึ้บ ๆ ตัดให้ลงจังหวะคม ๆ จะทำให้ผลงานน่าสนใจมากขึ้น

ตัวอย่างวิดีโอ

พาไปกินชานม เมืองจีน – ตัวอย่างผลงานงานเดี่ยว ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที มีทั้งตัวบทที่เป็นเส้นเรื่อง มีภาพประกอบ มีตัวอักษรประกอบคำอธิบาย มีองค์ประกอบในเรื่องของการเกริ่นนำ การเข้าเรื่อง และการปิดท้าย

ตัวอย่างวิดีโอ

ตัวอย่างผลงานของ Simon Christen ที่ใช้การวางกล้องถ่ายยาว ๆ แล้วใช้การเร่งจังหวะเวลาให้เร็วขึ้นในขณะตัดต่อ ประกอบกับจังหวะเพลง โดยตัดให้ลงกับจังหวะเสียงกระแทก หรือน้ำหนักของเพลง

ตัวอย่างวิดีโอ

การตัดต่อภาพและเสียง

แผนการสอนปฏิบัติ

 1. การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น และการนำเข้าสื่อเพื่อตัดต่อ
 2. การมาร์คและเลือกคลิป และการตัดต่อเบื้องต้น
 3. เทคนิคการตัดต่อขั้นสูง และการเพิ่มประสิทธิผลการตัดต่อ
 4. การผสมเสียงเบื้องต้น และการใส่มาร์คเกอร์
 5. ทำงานร่วมกับภาพนิ่งและกราฟิค และการปรับแก้ความเร็ว
 6. การเชื่อมต่อภาพ การสร้างผลพิเศษให้กับภาพและเสียง และการสร้างไตเติล
 7. การตัดต่องานจากกล้องหลายตัว และการส่งออกผลงานภาพและเสียง
 8. วางแผนผลิตผลงานภาพและเสียง
 9. ผลิตผลงานภาพและเสียง (Project เดี่ยว)
 10. ผลิตผลงานภาพและเสียง (Project กลุ่ม)
 11. นำเสนอผลงานภาพและเสียง
 12. สรุปผลการนำเสนอผลงานภาพและเสียง
 13. การเผยแพร่ผลงานภาพและเสียงผ่านสื่อต่าง ๆ
เอกสารการสอน ตัดต่อ

การตัดต่อภาพและเสียง

แผนการสอนทฤษฎี

 1. แนวคิดและองค์ประกอบพื้นฐานของการตัดต่อภาพและเสียง
 2. การวางแผนลำดับงานขั้นตอนการตัดต่อ
 3. การใช้ภาพในการสื่อความหมาย
 4. การใช้เสียงในการสื่อความหมาย
 5. โครงสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปในการตัดต่อภาพและเสียง
 6. ประเภทของสื่อที่จะนำมาใช้ในการตัดต่อ
 7. วิธีการนำภาพและเสียงมาใช้ในการตัดต่อ
 8. รูปแบบการเชื่อมต่อภาพ
 9. การสร้างผลพิเศษให้กับภาพและเสียง
 10. การสร้างไตเติลและกราฟิกให้กับงานตัดต่อ
 11. การนำผลงานไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ
 12. กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ภาพและเสียง
 13. ปัญหาและแนวโน้มของการตัดต่อภาพและเสียง
 14. นำเสนอผลงานภาพและเสียง/ทบทวนก่อนสอบ
 15. สรุปผลการนำเสนอผลงานภาพและเสียง
 16. สอบปลายภาคการศึกษา
เอกสารการสอน ตัดต่อ

Sponsors