รายวิชาการตัดต่อภาพและเสียง
ประจำปีการศึกษา 1/2560
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเอง
การประชุม อบรม สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

จัดโดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

New description text.

จัดโดยหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

New description text.

โตแล้วเที่ยวกินเองได้ ฉายเดี่ยว เที่ยวสนุก กินอร่อย บินคนเดียว ได้หมดถ้าสดชื่น

อ. เกษม เขษมพุฒเรืองศรี

"จาก ด.ช. เกษมตัวน้อย ๆ ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นกัปตันอวกาศ พลิกผันตัวเอง จากดีเจคลื่นร้อน และคลื่นหวาน มาเป็นอาจารย์วิจัยบ้าพลัง ที่นอกจากสอนหนังสือนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายตามที่ต่าง ๆ รับทำวิจัย ควบคู่ไปกับการจัดรายการวิทยุ และรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ"