• นาฬิกาทอง - ฿2500

  นาฬิกาทองอร่าม อีกความภูมิใจของคนในชุมนุน ฝีมือการผลิตปราณีต บรรจง งานศิลปะชั้นยอด ของคนในชุมชน

 • กล้องนิคอน - ฿6680

  กล้องถ่ายรูปที่เป็นผลผลิตของคนในชุมนุน ที่ร่วมมือร่วมใจกันผลิตอย่างตั้งใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณจึงมั่นใจในคุณภาพได้

 • รองเท้าสีน้ำเงิน - ฿299

  อีกหนึ่งผลิตผลจากโรงงานในชุมชน ตัดเย็บปราณีต ลวดลายสวยงาม และยังใช้วัสดุภายในชุมชน มั่นใจในคงทน แข็งแรง

 • นาฬิกาแท็ก - ฿6680

  นาฬิกาแท็ก สีดำ ฝีมือการผลิตปราณีต บรรจง เป็นอีกหนึ่งในผลผลิตของคนในหมู่บ้าน หลังเสร็จจากหน้าเก็บเกี่ยว

 • รองเท้าพูม่าสีดำ - ฿230

  ผลผลิตของโรงงานในชุมชน ตัดเย็บปราณีต ลวดลายสวยงาม และที่สำคัญใช้วัสดุภายในชุมชน จึงมั่นใจในความคงทน แข็งแรง

 • กล้องถ่ายรูป - ฿5990

  กล่องถ่ายรูป แคนอน สีดำ ผลผลิตของความภาคภูมิใจ ฝีมือของคนในชุมชน ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ในการผลิต ที่ปราณีต บรรจง

 • กระเป๋าสีแดง - ฿250

  กระเป๋าหนังเทียม สีแดง ฝีมือแม่บ้านเกษตรกรของหมู่บ้าน ที่รวมตัวกันช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ช่วยกันทำกระเป๋าหนังเทียมที่ว่า

 • กระเป๋าสีดำ - ฿230

  กระเป๋าหนังเทียม สีดำ ผลผลิตจากแม่บ้านในชุมชน ที่ใช้เวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มาทำกระเป๋างานฝีมือ

 • กระเป๋าสีน้ำตาล - ฿330

  กระเป๋าหนังลูกวัวอ่อน สีน้ำตาล ผลผลิตจากชุมชน ซึ่งหนังที่นำมาทำกระเป๋า ก็เป็นวัวที่เลี้ยงในชุมชนเท่านั้น

New arrivals

นาฬิกาทองอร่าม อีกความภูมิใจของคนในชุมนุน ฝีมือการผลิตปราณีต บรรจง งานศิลปะชั้นยอด ของคนในชุมชน

กล้องถ่ายรูปที่เป็นผลผลิตของคนในชุมนุน ที่ร่วมมือร่วมใจกันผลิตอย่างตั้งใจ ใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณจึงมั่นใจในคุณภาพได้

อีกหนึ่งผลิตผลจากโรงงานในชุมชน ตัดเย็บปราณีต ลวดลายสวยงาม และยังใช้วัสดุภายในชุมชน มั่นใจในคงทน แข็งแรง

นาฬิกาแท็ก สีดำ ฝีมือการผลิตปราณีต บรรจง เป็นอีกหนึ่งในผลผลิตของคนในหมู่บ้าน หลังเสร็จจากหน้าเก็บเกี่ยว

ผลผลิตของโรงงานในชุมชน ตัดเย็บปราณีต ลวดลายสวยงาม และที่สำคัญใช้วัสดุภายในชุมชน จึงมั่นใจในความคงทน แข็งแรง

กล่องถ่ายรูป แคนอน สีดำ ผลผลิตของความภาคภูมิใจ ฝีมือของคนในชุมชน ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ในการผลิต ที่ปราณีต บรรจง

กระเป๋าหนังเทียม สีแดง ฝีมือแม่บ้านเกษตรกรของหมู่บ้าน ที่รวมตัวกันช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ช่วยกันทำกระเป๋าหนังเทียมที่ว่า

กระเป๋าหนังเทียม สีดำ ผลผลิตจากแม่บ้านในชุมชน ที่ใช้เวลาว่างจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร มาทำกระเป๋างานฝีมือ

กระเป๋าหนังลูกวัวอ่อน สีน้ำตาล ผลผลิตจากชุมชน ซึ่งหนังที่นำมาทำกระเป๋า ก็เป็นวัวที่เลี้ยงในชุมชนเท่านั้น